Web index
Image default
Bedrijven

Geschillencommissie van Zorggeschil

Stichting Zorggeschil is een stichting die voorziet in beslechting van geschillen wanneer de cliënt of patiënt er samen met de zorgaanbieder niet uitkomen om een klacht op te lossen. In Januari 2017 is een nieuwe wet van kracht gegaan; de wkkgz. Deze wet dient voor behoud van de kwaliteit van de zorg, waarborging van kwaliteit dus. Hierdoor is het noodzakelijk gesteld dat elke zorgaanbieder een geschilleninstantie aanstelt. Zorggeschil is een gebundelde kracht van vier partijen in de zorg: ZorgthuisNL, Netwerk Cliënt-en-raad Zorg(NCZ), Vereniging Zorgklant Nederland en Quasir. Deze vier krachten worden samen Zorggeschil genoemd.

Mogelijkheid om gratis klachten in te dienen

Met de komst van de wkkgz is het doel van de rijksoverheid openheid te creëren over ongewenste gebeurtenissen en wettelijk vast te leggen wat kwaliteit van zorg inhoudt en hoe er gehandeld moet worden bij klachten van cliënten. Voor elke zorgaanbieder is deze wet van toepassing. Hier vallen ook huisartsen, fysiotherapeuten en bedrijfsartsen onder. Maar ook zzp’ers die in de zorg opereren moeten hier aan voldoen. Bij de stichting van Zorggeschil is het voor elke zorgaanbieder mogelijk om zich aan te melden. Hierdoor wordt een platform gecreëerd waar iedereen de kwaliteit van zijn of haar zorg kan waarborgen.

Hoe werkt de stichting zorggeschil?

Volgens de nieuwe wet, de wkkgz, is een zorginstelling dus verplicht een klachtenfunctionaris aan te stellen waar elke klant of cliënt kosteloos klachten kan indienen. Wanneer deze klacht niet opgelost wordt naar ieders tevredenheid kan de cliënt een rechtszaak aanspannen. Maar er is nu een laagdrempeliger alternatief: de klacht voorleggen bij de geschilleninstantie van Zorggeschil. Hierdoor veranderd de klacht in een geschil dat door een onafhankelijke commissaris en vicevoorzitter beoordeeld wordt. De behandeling zal dan binnen zes maanden afgerond worden en er mag een sanctie van 25.000 euro opgelegd worden door de instantie. Meer vragen over de zorggeschil? Of wilt u zich aanmelden? Kijk dan even op de website van Zorggeschil.

Bezoek de website als je meer wil weten