Web index
Image default
Aanbiedingen

Voor wie is Loopbaanbegeleiding?

Wat is Loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding is het ondersteunen en aanraden bij het maken van loopbaankeuzes. U bekomt afzonderlijke opvang  waarbij de loopbaanbegeleiders conversatiepartner voor u zijn. Loopbaanbegeleiding bied u inzicht in uw kansen, drift, kwaliteiten, motivatie en positie op de arbeidsmarkt. Welke stappen moet ik zetten om de goede job te vinden? Wat is mijn passie? Hoe gebruik ik mijn talenten optimaal. Een uitkomst op deze vraag bekomt u doormiddel van loopbaanbegeleiding. Een opleiding loopbaanbegeleiding is geschikt voor arbeiders, zelfstandigen en carrièremannen- en mevrouwen.

 

 Heeft u een vorm van autisme?

Mensen met een vorm van autisme/ADD/ADHD of gedragsproblemen ervaren zich prettig tijdens de loopbaantrajecten. De vrijblijvende omgeving, de heldere opbouw en de vele locaties dichtbij uw woonplaats zorgen daarvoor. De betrokken en persoonlijke opvang van de loopbaanbegeleiders draagt bij aan dat prettige gevoel.

Job test

Indien u behoefte heeft aan inzicht in uw kansen, capitulatie, capaciteiten , motivatie en plaats op de arbeidsmarkt.

Heeft u behoefte aan joboriëntatie? Is dit de ideale job voor u? Heeft u behoefte aan inzicht loopbaanbegeleiding? Gaat het de gepaste kant op met uw carrière? Als u vragen heeft wat betreft uw carrière, dan biedt loopbaanbegeleiding inzicht.

Waarom loopbaanbegeleiding?

is erop gericht om u te assisteren bij bewerkingen in uw leven. Heeft u moeite met bewerkingen in uw werk of carrière? Raakt u de balans kwijt tussen uw job- en privéleven? Loopbaanbegeleiding kan u voorzien van raad. Dat raad vergezelt u bij het vinden van een beantwoording op uw vraag. Samengevat, met de aandacht loopbaanbegeleiding lost u het kwestie op. Enkele voordelen van loopbaanbegeleiding zijn: voordelig met loopbaancheques, een traject levert antwoorden op en beter in uw schoenen staan.

Hoeveel kost loopbaanbegeleiding?

 

Cheque besteld; hoe nu voorts?

Stap artikelen. VDAB controleert of u recht heeft op loopbaancheques.

 Wat als ik mijn baan cheque kwijtraak?

Geen nood. De cheque is gepersonaliseerd en uniek. Indien u de jobcheque onbenut laat, vervalt deze na 3 maanden. Het geld wordt teruggestort. Het recht om een loopbaancheque aan te vragen behoud u.

 

Indien u geen recht op heeft, dan bekomt u een mail of brief met de reden waarom uw aanvraag is geweigerd. Begeert u extra info? Neem dan contact op met een van onze kantoren om een afspraak te maken voor gratis startgesprek.

Heb ik recht op loopbaancheques als ik in mijn opzegtermijn zit?

Op het moment dat u in uw opzegtermijn zit, kan u uw loopbaancheques reserveren. Wanneer uw opzegtermijn verstrijkt, is het niet mogelijk om jobcheques te bestellen. Tevens heeft u recht op jobcheques tijdens uw tijd van verbrekingsvergoeding.

Heeft u er wel recht op? Dan bekomt u van de firma Edenred een overschrijvingsformulier voor € 40,- via uw mail of post.

 

Hoe zien loopbaancheques eruit?

Wij aanvoelen dat u het fijn vindt om te narekenen of u in het bezit bent van een officiële loopbaancheque. De echte loopbaancheques kan u herkennen aan:

Loopbaancheques

Met de loopbaancheques bekomt u redelijke loopbaanbegeleiding. Tijdens het jobcoachingtraject gaat u tezamen met de loopbaanbegeleider kijken naar uw loopbaanvragen. Tevens ontvangt u inzicht in uw plaats op de arbeidsmarkt en wordt er gekeken naar het belang van de verhouding tussen uw werk- en privésituatie. De jobcheques zijn een elektronisch betaalmiddel voor bekwame loopbaanbegeleiding . De jobcheques zijn beschikbaar gesteld door de Vlaamse overheid.

Wanneer komt u in aanmerking voor jobcheques

Woont u in Wallonië?
Dan heeft u recht op loopbaanbegeleiding indien u:
​​in Vlaanderen of Brussel werkt
én
indien u verhuisd bent vanuit een ander land dat tot de EU of EER behoort.

Hoe ziet een jobcoachingtraject eruit?

Einddoelstellingen evalueren
Hervormingen doorvoeren

Terugkom-moment waarbij u tezamen een Afzonderlijk OntwikkelingsPlan opstelt (POP). Een POP-plan is gericht op de lange termijn. Enerzijds stelt u doelen voor dit jaar, anderszijds kijkt u ook verder.
Ricocheren genomen acties, veranderingen, verbeterpunten.

Werkfase – Hoe is uw positie op de arbeidsmarkt?

 

Reflectiefase – Heeft de loopbaanbegeleiding inzicht geboden?

Stap voorwerpen

Stap 3

Ontmoeting met uw carrière instructeur
Verduidelijking aanpak
Verwachtingen en beweegredenen doorspreken
Bepraten van leer- en werkervaringen
Doeleinden bepalen
Doe-opdrachten samenstellen

Intakegesprek – Wat kunt u  van Loopbaanbegeleiding verwachten?

Heeft u na het loopbaantraject nog vragen? Neem gerust contact op met uw begeleider voor een kosteloos nazorggesprek. Daarin kijkt u tezamen met uw oefenmeester welke stappen u voorts kunt nemen.

Persoonlijk gesprek met uw loopbaan begeleider
Vragenlijsten invullen en loopbaantesten maken
Ervaringen uitwisselen met andere mensen die een jobcoachingtraject volgen
Doe-opdrachten uitvoeren

Afrondingsfase – Hebben we de doelstelling behaald?

Voor wie is Loopbaanbegeleiding?

Hoe kunt u zichzelf verbeteren in uw functie, waarom wordt ik nooit uitgenodigd in een sollicitatie gesprek? En u wenst meer uit uw carrière halen. Maar hoe doet u dit?

Ik heb moeite om mijn personeel te motiveren, ik heb het gevoel dat ik er alleen voor sta en ik schuif de vervelende taken voor me uit. Herkenbaar? Met loopbaanbegeleiding kunt u hier iets aan doen.

Loopbaanbegeleiding is er voor alle, zelfstandigen, carrièremannen- en mevrouwen die met vragen worstelen aangaande hun loopbaan en personeel die in hun opzeggingstermijn en duur van verbrekingsvergoeding zitten. Enkele moeilijkheden waar u tegenaan loopt en waar loopbaanbegeleiding u mee ondersteunt.

Carrière

U verlangt promotie maken of over een aantal jaar. En hoe kunt u uw leiderschap overtreffen of andere competenties. Met loopbaanbegeleiding kunt u hier iets aan doen.

Ontslagen of in opzeggingstermijn?

Bezoek de website als je meer wil weten