Wanneer een octrooi aanvragen? Volg een training

12 jan

Wanneer kan men een octrooi aanvragen? Het antwoord op deze vraag krijgt u tijdens een speciale training. Bij een specialist kunt u trainingen volgen voor het herkennen van een uitvinding en octrooi aanvragen. Universitaire onderzoekers en onderzoekers in een business omgeving hebben niet altijd door dat ze een uitvinding gedaan hebben. Voor het wel of niet aanvragen van patent is het van belang dat u tijdig doorheeft dat u een nieuwe uitvinding in handen heeft. Tijdens een 1-daagse of 2-daagse training leert u herkennen wanneer er octrooi aangevraagd kan worden voor een uitvinding. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop een uitvinding tot een commercieel succes gemaakt kan worden. Zo weet u voortaan precies wanneer u moet overgaan tot patent aanvragen.

Wat is het verschil tussen octrooi en patent aanvragen?

Een patent aanvragen verschilt van het aanvragen van een octrooi. Het verschil is echter niet voor iedereen even duidelijk. Weet u wat het verschil is tussen octrooi aanvragen en patent aanvragen? Als u het antwoord schuldig moet blijven op deze vraag is dat niet raar. In Nederland betekenen deze twee termen immers exact hetzelfde. Patent aanvragen en octrooi aanvragen worden in de Nederlandse taal dan ook constant door elkaar gebruikt. Een klein verschil is dat in officiële stukken doorgaans octrooi toegepast wordt. In Nederland geldt bijvoorbeeld de Rijksoctrooiwet. Deze wet heeft betrekking op de regels omtrent het verlenen, aanvragen en behouden van octrooien. Als u meer wilt weten over octrooi of patent aanvragen, vraagt u een specialist om advies.

Patent aanvragen voor wereldwijde bescherming van een uitvinding

Wenst u uw uitvinding te beschermen? Dan is het aanvragen van een patent van groot belang. Patent aanvragen doet u voor de wereldwijde bescherming van een uitvinding. Een octrooi kunt u aanvragen als de uitvinding die u heeft gedaan nieuw is, technisch toe te passen is en niet voor de hand ligt. Binnen de techniek lost een uitvinding altijd een beperking of een probleem op. Een voorbeeld hiervan is de batterij van een telefoon. Deze ging in het verleden slechts een aantal uur mee, maar door diverse uitvindingen kunt u tegenwoordig dagenlang vooruit als u de telefoon heeft opgeladen. Door patent aan te vragen heeft u het alleenrecht voor het commercieel toepassen van uw uitvinding. Daarom moet u altijd octrooi aanvragen voor een nieuwe uitvinding.

Bezoek de website als je meer wil weten