Web index
Image default
Auto’s en Motoren

Wat maakt Vereende zo’n bijzondere verzekeraar?

Vaak wordt gedacht dat elke verzekeraar min of meer over hetzelfde aanbod beschikt. Dat is niet helemaal juist. Het komt steeds vaker voor dat bepaalde verzekeraars bijvoorbeeld de knip zetten in bepaalde verzekeringsproducten die worden aangeboden. Dit geldt niet in het minst voor verzekeringen die bijvoorbeeld een niet onaanzienlijk risico met zich meebrengen voor de verzekeraar. Bekende voorbeelden van dergelijke verzekeringen zijn bijvoorbeeld de exemplaren die voor extreme voertuigen worden afgesloten. Gelukkig is het mogelijk om ook voor dergelijke verzekeringen een beroep te doen op een verzekeraar. Vereende is één van de partijen die je daar in ieder geval zonder probleem bij kan helpen.

Welke verzekeringen worden er door Vereende aangeboden?

Laat ons allereerst even een blik werpen op de verschillende verzekeringen die door Vereende worden aangeboden. Op het moment dat we dat gaan doen kunnen we vaststellen dat er behoorlijk wat verschillende soorten verzekeringen zijn die door deze verzekeraar worden aangeboden. Vereende biedt je dan ook de standaard verzekeringen aan, maar dan wel aangevuld met heel wat extra’s. In het bijzonder het onderdeel met de schadeverzekeringen is behoorlijk uitgebreid.

Het afsluiten van een autoverzekering bij Vereende is uiteraard één van de mogelijkheden die worden aangeboden. Er is echter meer. Wat namelijk bovendien ook te denken van het afsluiten van een verzekering voor bijvoorbeeld een quad of een zogenaamde bezorgbrommer? Het afsluiten van een verzekering voor deze laatste is door de jaren heen steeds lastiger geworden. Heel wat verzekeraars weigeren dan ook het afsluiten van zo’n verzekering omdat ze te duur zou zijn. Bij Vereende is dit in ieder geval nog altijd een mogelijkheid.

Waarom kiezen voor een verzekering van Vereende?

Vereende is een verzekeraar die het belangrijk vindt dat iedereen over de mogelijkheid beschikt om de verzekering van zijn of haar keuze af te sluiten. Dat lijkt voor de hand liggend, maar bij menig aantal verzekeraars is dat niet langer een mogelijkheid. Op het ogenblik dat je bijvoorbeeld als verzekeringnemer bent geconfronteerd met financiële problemen en daardoor ook een betalingsachterstand bij je verzekeraar is het mogelijk dat deze je zal weigeren. Door een beroep te doen op een verzekeraar als Vereende kan je dan alsnog de gewenste verzekering afsluiten.

Naast bovenstaande is het ook zo dat Vereende bepaalde verzekeringen in haar aanbod heeft zitten die niet zo voor de hand liggend zijn om af te sluiten. Een bekend voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de taxiverzekering, maar wat bovendien ook te denken van een verzekering voor leegstaande panden? Ook een dergelijke verzekering heeft in de praktijk doorgaans behoorlijk wat voeten in de aarde om af te sluiten. Door een beroep te doen op Vereende zal je evenwel kunnen vaststellen dat ook het afsluiten van dergelijke verzekeringen meteen een behoorlijk stuk interessanter wordt.

Is Vereende verplicht om elke verzekeringnemer te aanvaarden?

Het mag onderhand wel duidelijk zijn dat veel mensen ervoor kiezen om een beroep te doen op Vereende wanneer ze bij andere verzekeraars niet langer welkom zijn. Wat de reden daarvoor ook mag zijn maakt eigenlijk geen echt verschil. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er nog een aantal misverstanden bestaan in verband met Vereende. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat deze verzekeraar over de verplichting beschikt om iedereen aan te nemen die op zoek is naar een bepaalde verzekering. Dat is evenwel niet correct, in tegendeel. Het is altijd aan de Vereende zelf om te bepalen of ze iemand aanneemt als verzekeringnemer of niet. Dit gezegd hebbende, in het merendeel van de gevallen is het zo dat ze niet snel een potentiële, nieuwe verzekeringnemer weigert. Toch is dat dus wel degelijk mogelijk wanneer Vereende dat wil.

Kunnen er extra waarborgen worden gevraagd door Vereende?

Een beroep doen op Vereende voor het afsluiten van een verzekering brengt verschillende voor- en nadelen met zich mee. In eerste instantie zijn er de voordelen. Het is zo dat bepaalde verzekeringen tegenwoordig door heel wat verzekeraars niet meer worden aangeboden. Verschillende redenen kunnen daarvoor aan de basis liggen, namelijk:

  1. De verzekering past niet langer in het aanbod van de verzekeraar in kwestie;
  2. De verzekering heeft een te hoog prijskaartje of een te groot risico;

Op het ogenblik dat je een verzekering bij Vereende kan afsluiten die bij een andere partij niet meer tot de mogelijkheden behoort moet je wel met een aantal zaken rekening houden. In eerste instantie is er het feit dat de kosten voor deze verzekering wellicht een stukje hoger zijn gelegen in vergelijking met alternatieven die je bij een “gewone verzekeraar” kan afsluiten. Daarnaast is het ook mogelijk dat je geconfronteerd zal worden met het moeten verstrekken van een bepaalde waarborg. Dit laatste is iets wat vooral wordt gevraagd aan verzekeringnemers die in het verleden bij andere verzekeraars reeds te kampen hebben gehad met financiële problemen.

Waarom is er soms een waarborg vereist?

Het moeten betalen van een waarborg aan Vereende moet een extra vorm van zekerheid met zich meebrengen voor de verzekeraar. Door het vragen van een waarborg is het zo dat Vereende weet dat ze bij financiële problemen van haar verzekeringnemer nog een slag om de arm heeft. Zonder het vragen van een dergelijke waarborg zou het aanbod van Vereende wellicht een stuk beperkter zijn en zouden veel mensen dus niet over de mogelijkheid beschikken om die ene verzekering af te sluiten die ze graag willen. Hoe dan ook, voordat je overgaat tot het afsluiten van een bepaalde verzekering is het dus altijd belangrijk om na te gaan of er een waarborg voor is vereist of niet.

Is Vereende een interessante verzekeraar of niet?

We kunnen vaststellen dat Vereende zich op heel wat verschillende manieren weet te onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. Dit zorgt ervoor dat ze veelal mogelijkheden weet aan te bieden die bij andere verzekeraars helemaal geen optie zijn. Ben jij dus met andere woorden op zoek naar een bijzondere verzekering? Of wil je graag een verzekering afsluiten waarvoor je bij andere verzekeraars bent geweigerd? Dan is dat bij Vereende wellicht een mogelijkheid. Even goed de mogelijkheden van deze verzekeraar onder de loep nemen kan dus absoluut interessant zijn.